یکشنبه, 26 فروردين 1397 16:34

بتن ریزی دیوار جنوبی، غربی، شرقی و ستونهای وسط پارت جنوبی طبقه منفی ۳