پنج شنبه, 21 دی 1396 14:33

گوشه ای از روند اجرایی در پروژه آرتمیس

 

 

تجهیز کارگاه پیمانکار اجرای سرامیک گروه نمای قطعه T2 شرکت سایتال ساخت

 

 

اجرای اِلمان های زون یکِ نمای قطعه دو شرقی

 

 

اجرای بتن ریزی دسترسی از ورودی شمال قطعه 2

 

 

شیب بندی و کروم بندی در بام تجاری با 75 درصد پیشرفت

 

 

اجرای کُر گیری لوله های تاسیسات در طبقات تجاری