پنج شنبه, 20 مهر 1396 11:58

تور بازدید سهامداران آرتمیس، پنجشنبه مورخ 20 مهر

تور بازدید از پروژه تجاری، اداری و تفریحی آرتمیس 20 مهرماه با حضور تعدادی از سهامداران برگزار شد. شایان ذکر است، این بازدید ها با هدف آشنایی سهامداران با چگونگی روند اجرایی پروژه، پنج شنبه هر هفته، برگزار می شود.