شنبه, 21 مرداد 1396 11:36

تکمیلِ طراحی و راه اندازی نرم افزار سهامداران (امور فازبندی)

با عنایت به تکمیلِ طراحی و راه اندازی نرم افزار سهامداران (امور فازبندی) و همچنین بارگذاری اطلاعات اعضا در این سامانه، از کلیه اعضا و سهامداران خواهشمند است با مراجعه به تعاونی های مربوطه نسبت به دریافت نام کاربری و رمز سامانه اقدام نماید.

لازم به ذکر است کلیه تعاونی ها نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداران در حال اقدام و بروزرسانی می باشند و تعاونی های قدر رسا، ساخد، هوایی فتح، خیرخواهان، دستواره، علوم فنون و خلیلی اطلاعات را به صورت کامل در سامانه تکمیل نموده اند.

لذا سهامداران عزیز پس از دریافت اطلاعات شخصی ورود به سامانه در صورت مشاهده هرگونه مغایرت و نبود اطلاعات کامل به تعاونی مربوطه اطلاع دهند.

 

روابط عمومی اتحادیه نمونه رسا