چهارشنبه, 18 مرداد 1396 16:19

گزارش تصویری از روند اجرایی پروژه آرتمیس

اجرای نما

 

 

قالب بندی طبقه 20 جهت بتن ریزی

 

 

اجرای ضد حریق

 

 

اجرای تاسیسات

 

 

اجرای بتن ریزی طبقه 19 غربی

 

 

اجرای کابل های پیش تنیده بین قطعات

 

 

در حاشیه