دوشنبه, 22 خرداد 1396 16:38

لوح تقدیر از جشنواره کشوری تعاون ایران در سال ۱۳۹۲